Κυριακή, 14 Αυγούστου 2011

Τα λάθη μου, τα κάψη μου, τα ύστερα του κόσμου,
Το πάθος μου που έμεινεν μια σαπημένη κάσια...

Δεν υπάρχουν σχόλια: