Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

Cheers!

When everything I'll ever do I'll do for you
And I go "la la la la la"
She's got the look
Prost auf neue datierung!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: