Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Η γενέκα

Τούντο πλάσμαν το περίπλοκον τζιε το σύνθετο τζιε το πολυμορφικό, που επλάστην για να μας καουρτίζει το βλαντζί μας, να μας σπάζει με τες τσιόφτες του τζιε τες σπαστικές του τες συνήθειες που εν έχουν ππόιντ.

Τζίντο πλάσμα που αν δεν υπήρχεν ήταν να πιάμεν τα όρη, να μεν έχουμεν όνειρα τζιε να μεν έχουμε ΠΟΤΕ στον κόσμο ούλλο το chance να ονομαστούμεν "μπαμπάδες". Που αν δεν υπήρχεν ήταν να είμαστιν τζιε πιο ήσυχοι τζιε ήρεμοι. Εν θά 'χαμεν φωθκιές να κρούζουν μες το πετσί μας.
Αλλά ούτε ήταν να νιώθαμεν την ευκαρίστησην της φωθκιάς της σβησμένης, έστω τζίντα τρια δευτερόλεπτα κάθε φορά. Τούντο πλάσμαν που το αγαπούμεν χωρίς να ξέρουμεν το γιατί. Που μπορείς να κάτσεις με τες μέρες να μετράς τα πράματα που σου αρέσκουν πάνω του τζιε μετά καταλάβεις ότι άρκεψες τζιε γίνεσαι σάχλας!

Τούντο πλάσμα γιορτάζει σήμερον. Εφκάτε πόξω στο στενό τζιε πέτε των μανάων, των αρφάων, των φιλενάδων σας να ζήσουν. Τζιε πάνω που ούλλα μεν ιξηάσετε τζίνες που εν χωσμένες μες τες ψυσιές σας. Εν θα σας το συγχωρήσουν ποττέ γιατί έτσι πρέπει. Τζιε φροντίστε να κάμετε τζιε κανένα δωρούι μιτσί, ποτζίνα της καρκιάς, όι τα ακριβά τα ψεύτικα. Τζίνα εν για άλλες μέρες. Ένα τριανταφυλλούι εν αρκετόν πιστεύκω. Στο όνομα της γενέκας λοιπόν παραθέτω αυτούσιο ένα chain-mail που έλαβα κάμποσα χρόνια πριν. Ο πιο αθώος τρόπος να πεις του άλλου αγαπώ σε.


The Lovers of the Heart
Here are a few reasons why guys like girls:

1. They will always smell good even if it’s just shampoo

2. The way their heads always find the right spot on our shoulder

3. How cute they look when they sleep

4. The ease in which they fit into our arms.

5. The way they kiss you and all of a sudden everything is right in the world

6. How cute they are when they eat

7. The way they take hours to get dressed but in the end it makes it all worthwhile

8.Because they are always warm even when it’s minus 30 outside

9. The way they look good no matter what they wear

10. The way they fish for compliments even though you both know that you think she's the most beautiful thing on this earth

11. How cute they are when they argue

12. The way her hand always finds yours

13. The way they smile

14. The way you feel when you see their name on the call ID after you just had a big fight

15. The way she says 'let’s not fight anymore' even though you know that an hour later....

16. The way they kiss when you do something nice for them

17.The way they kiss you when you say 'I love you'

18. Actually ... just the way they kiss you...

19. The way they fall into your arms when they cry

20. Then the way they apologize for crying over something that silly

21. The way they hit you and expect it to hurt

22. Then the way they apologize when it does hurt (even though we don't admit it)!

23. The way they say 'I miss you'

24. The way you miss them

25. The way their tears make you want to change the world so that it doesn't hurt her anymore..... Yet regardless if you love them, hate them, wish they would die or
know that you would die without them ... it matters not. Because once in your life, whatever they were to the world they become everything to you. When you look them in the eyes, traveling to the depths of their souls and you say a million things without trace of a sound, you know that your own life is inevitable consumed within the rhythmic beatings of her very heart. We love them for a million reasons, No paper would do it justice. It is a thing not of the mind but of the heart. A feeling. Only felt.
ότι ποιήμαν τζι αν έγραψα για σένα, εν το όνομα σου η προσευχή που λιώνει μες το στόμα μου ώστι να τζοιμηθώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: